Termeni și condiții

Prin utilizarea și vizitarea site-ului iOrganize.ro (numit în continuare „Site”) utilizatorii/vizitatorii sunt de acord cu termenii și condițiile aplicabile, precum și cu orice legislație aplicabilă. Dacă nu ești de acord cu acestea, fară limitări sau calificări, te rugam să nu utilizezi și să nu vizitezi Site-ul.

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica în orice moment termenii și condițiile aplicabile, fără a fi necesară notificarea prealabilă a vizitatorilor și/sau utilizatorilor. După publicarea pe Site a termenilor și condițiilor modificate, acestea devin automat aplicabile. Prin urmare, îți sugerăm să vizitezi periodic prezenta secțiune pentru a lua la cunoștință de eventualele modificări.

Textele și imaginile prezente pe Site aparțin autorului, excepție făcând cazul în care este menționată sursa. Site-ul foloseste fotografii de presă, fotografii de stock sau fotografii royalty free. Prelucrarea și preluarea de texte sau informații de pe acest Site fără acordul deținătorului Site-ului iOrganize.ro, Maria Popa, este interzisă.

Administratorul Site-ului nu are nici un fel de responsabilitate pentru conținutul și comentariile postate de utilizatori. Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta orice fel de comentariu sau material ilegal, de amenințare, fals, de hărțuire, vulgar, obscen, pornografic sau orice ar încuraja un comportament care ar putea fi considerat ilegal. Publicarea comentariilor implica garanția din partea comentatorilor că sunt titularii tuturor drepturilor de autor asupra conținutului, precum și/sau ca au obținut consimtământul necesar postării acestora pe Site de la titularii drepturilor. Administratorul Site-ului va înlătura orice comentariu cu privire la care a fost notificat că încalcă drepturilor de proprietate intelectuala ale terților. Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a înlatura orice comentariu fără o notificare prealabilă a autorului.

În plus, prin ridicarea conținutului și publicarea comentariilor pe Site fiecare dintre utilizatorii Site-ului înțelege și acceptă că este singurul responsabil și va despagubi Site-ul, administratorul acestuia sau terții pentru orice prejudiciu ce decurge din acțiunile sale. Utilizarea acestui site este pe răspunderea utilizatorului, proprietarul iOrganize.ro nu va fi ținut răspunzător pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, special, logice sau alte daune legate de utilizarea acestui site sau a conținutului indiferent daca se realizează pe baza unui contract sau altă modalitate. Termenii și condițiile prezentului site sunt guvernate de legile din România, iar instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusive asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile termenilor și condițiilor.

Utilizatorii acordă Site-ului și administratorului acestuia dreptul de a publica și utiliza în orice mod conținutul ridicat și comentariile postate, inclusiv, dar fără a se limita la scopuri de promovare.

Pentru a vedea cum se face prelucrarea datelor cu caracter personal, te rugăm să consulți Politica de confidențialitate.